Photo #mc5
Frank "Fritz" Ryszewski
On the San Juan - Date and place unknown

Photo identified by John Kalec, nephew of crewman Frank Ryszewski

Enlarge

Return to Photo Album